ul. Totus Tuus 32; Kraków

O kursie

Katechezy dla narzeczonych

Weekendowy kurs przedmałżeński

RADOŚĆ MIŁOŚCI

organizowany jest przez

Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie.Kurs obejmuje dwie zasadnicze części:

Pierwsza skoncentrowana jest na zagadnieniach wiary. Omawiana jest problematyka sakramentu małżeństwa wraz z praktycznymi podpowiedziami jak zorganizować uroczystość w kościele. W odniesieniu do sakramentu poruszane są zagadnienia etyki życia małżeńskiego oraz przezywania wiary w małżeństwie. Ta część prowadzona jest przez księży.

Część druga dotyczy praktyki życia małżeńskiego. Poruszane są zagadnienia dotyczące budowania miłości małżeńskiej, rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz planowania rodziny. Prowadzona jest przez małżonków.


Sprawy organizacyjne

Kurs odbywa się w Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie przy ulicy Totus Tuus 32.

W kursie mogą uczestniczyć pary jak również pojedyncze osoby.
Uczestnicy kursu otrzymują świadectwo ukończenia kurs przedmałżeńskiego wymagane do zawarcia sakramentu małżeństwa w Kościele katolickim.
Koszt kursu: 150 zł od osoby (płatne w dniu rozpoczęcia zajęć lub na konto na 4 dni przed rozpoczęciem kursu)
Nr konta: 97 8589 0006 0000 0032 1512 0001
Zapisy realizowane są przez formularz zgłoszeniowy. Nie prowadzimy zapisów telefonicznych.


PLAN KURSU
PIĄTEK I SOBOTA

PIĄTEK
17.00 – Msza św.

18.00. Rozpoczęcie – sprawy organizacyjne

18.10 – 21.30 – Wykłady: ks. Łukasz Piórkowski

Tematy:
Tworzenie wspólnoty małżeńskiej
Małżeństwo jako sakrament
Podstawy etyki małżeńskiej
Spowiedź święta w narzeczeństwie i życiu małżeńskim

SOBOTA
09.00 – 13.00 –
Wykłady: Marta i Marek Babik

Tematy:
Rozwój miłości narzeczeńskiej i małżeńskiej
Odpowiedzialne rodzicielstwo

13.00 –14.30 Przerwa obiadowa
14.30 -16.40 Wykłady: Marta i Marek Babik

Tematy:

Tworzenie wspólnoty małżeńskiej
Misja i powołanie rodziny w Kościele i w świecie współczesnym

17.00 Podsumowanie katechez

 Rozdanie świadectw ukończenia katechez

 

Zasady organizacji kursu
1. Katechezy dla narzeczonych organizowane są przez Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie, ul. Totus Tuus 32.
2. Katechezy adresowana są do narzeczonych zamierzających zawrzeć sakramentalny związek małżeński w Kościele katolickim.
3. W katechezach mogą uczestniczyć paru narzeczonych lub pojedyncze osoby.
4. W katechezach mogą uczestniczyć tylko osoby, które dokonały wcześniejszego zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz potwierdzimy swoją obecność w wyznaczonym terminie.
5. Koszt udziału w katechezach wynosi 150 zł od osoby.
W ramach wnoszonej opłaty Uczestnicy katechez otrzymują odpowiednie materiały, zapewnione są kawa, herbata, woda na każdej przerwie oraz przekąski. Organizator nie zapewnia obiadu.
6. W przypadku rezygnacji z udziału w katechezach można otrzymać zwrot kosztów pod warunkiem wcześniejszego (3 dni przed rozpoczęciem katechez) powiadomienia organizatora o tym fakcie.
7. Uczestnicy katechez zobowiązani są do udziału we wszystkich zajęciach – jest to warunek otrzymania świadectwa ukończenia katechez.
W sytuacjach losowych uniemożliwiających uczestnictwa w części zajęć koniecznej jest odrobienie brakujących tematów w innym terminie.
10. Na zakończenie katechez uczestnicy otrzymują świadectwo uprawiające do zawarcia związku małżeńskiego w Kościele katolickim.
11. Kurs nie obejmuje wizyt w poradni życia rodzinnego. Przed rozpoczęciem kursu uczestnicy proszeni są o okazanie dowodu tożsamości.

Kurs marzec 2020