ul. Totus Tuus 32; Kraków

Test temperamentu

Katechezy dla narzeczonych


Która z poniższych cech najbardziej opisuje CIEBIE?Total:

Total:

Total:

Total:

Total: