ul. Totus Tuus 32; Kraków

Style komunikowania się

Katechezy dla narzeczonych

Jaki posiadasz styl komunikowania się?

48 krótkich pytań. Zaznacz odpowiednią odpowiedź.
Następnie przejdź do wyników testu.
Odpowiedzi na udzielone pytania mają ułatwić określenie typu słuchacza i mówcy; jakim jesteś: agresor, gaduła, milczek, wszystkowiedzący, malkontent, dyplomata. Każdy z nas posiada przeważnie dwa lub trzy style komunikowania się.