ul. Totus Tuus 32; Kraków

aaa

Katechezy dla narzeczonych

Jaki posiadasz styl komunikowania się?

48 krótkich pytań. Zaznacz odpowiednią odpowiedź.
Następnie przejdź do wyników testu.
Odpowiedzi na udzielone pytania mają ułatwić określenie typu słuchacza i mówcy; jakim jesteś: agresor, gaduła, milczek, wszystkowiedzący, malkontent, dyplomata. Każdy z nas posiada przeważnie dwa lub trzy style komunikowania się.

Wykres kołowy Diagram liniowy